Wetering BV

"We danken Quality-IT voor de professionele begeleiding tijdens het gehele traject."

Wetering BV is een in 1962 in Den Ham opgericht bedrijf op het gebied van Loonwerk, Grondverzet, Transport en Railinfra.  De activiteiten lopen uiteen van zaai- en oogstwerkzaamheden tot veelal nachtelijke werkzaamheden op en aan het spoor. Met 3 diepladers, 10 spoorkranen, 15 trekkers en tal van hulpmiddelen voor zowel kranen als trekkers is Wetering BV een serieuze speler.

Sinds de invoering van Q-Fieldservice binnen ons bedrijf hebben we goed en up-to-date inzicht op onze gehele planning. In het verleden werden de drie verschillende activiteiten (loonwerk, transport en spoorwerk) binnen het bedrijf veelal afzonderlijk gepland. Dit gebeurde deels in Excel maar ook deels op een papieren planbord. Door Q-Fieldservice hebben we nu de gehele planning van het bedrijf inzichtelijk binnen  één overzicht. Hierdoor is het eenvoudiger geworden om personeel van de ene afdeling tijdelijk te plannen op een andere afdeling zonder dat daar op twee plaatsen rekening mee gehouden moet worden.

Alle medewerkers zijn uitgerust met een Windows 7 Smartphone waarop zij de voor hen geplande opdrachten ontvangen. Eventuele spoedopdrachten worden per sms doorgegeven aan de medewerkers. Doordat er direct op het planbord te zien is wanneer er aan een opdracht begonnen is en, belangrijker nog, wanneer een opdracht afgerond is hebben we veel meer inzicht in de werkelijke bezetting van de mensen en wordt de planning steeds efficiënter.

En het geeft op kantoor veel minder werk doordat we geen aparte uren meer hoeven bij te houden van de medewerkers. Alles wordt uitgedraaid uit Q-Fieldservice, zowel vrije dagen, atv, tijd voor tijd en bijzonder verlof. Daarnaast hebben de medewerkers inzicht in hun vrije dagenoverzicht.

De mogelijkheid om op de Smartphone de planning van collega’s te kunnen inzien wordt door de medewerkers als zeer prettig ervaren. Men kan direct van elkaar zien waar men mee bezig is, maar ook wie er eventueel in de buurt vrij is om te assisteren.

Door de koppeling met onze financiële administratie is de doorlooptijd van uitvoering tot facturatie flink ingekort waardoor de cashflow aanzienlijk overzichtelijker is.

De twee belangrijkste doelstellingen voor ons om over te gaan tot de invoering van Q-Fieldservice waren:

  • Meer effectieve inzet van de medewerkers
  • Verkorting doorlooptijd facturatie

We kunnen inmiddels na ruim negen maanden met zekerheid zeggen dat deze ruimschoots zijn behaald, en danken Quality-IT voor de professionele begeleiding tijdens het gehele traject.

Henk Wetering
Eigenaar / Directeur

 

Contact

Heeft u vragen en wilt u direct een antwoord? Neem dan contact op via 085 – 4896230

We zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur

Plan uw route